ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων που διαθέτουμε στη σχολή μας, σας δίνουν τη δυνατότητα εκπαιδευτείτε σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο στην οδήγηση και κατ’ επέκταση να αποκτήσετε δίπλωμα οδήγησης.

Πιο αναλυτικά σας, στο υπερσύγχρονο κέντρο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Παπακωστόπουλος Παναγιώτης στην Πάτρα, μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για ασφαλή οδήγηση στο δρόμο. Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση σας για να όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλες τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε για την απόκτηση οποιοδήποτε τύπου διπλώματος οδήγησης.