τ. 2610 276296 / κ. 6936 549948


On line Test

Κάντε On Line Test που σχετίζονται με την οδήγηση σε θεωρητικό επίπεδο, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και δείτε τις επιδόσεις σας κάθε στιγμή της ημέρας.