ΚΟΚ Νομοθεσία


Δείτε αναλυτικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όλα τα προεδρικά διατάγματα, τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τους νόμους, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, του περιλαμβάνει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας

(ΚΟΚ)